ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 1. A szolgáltatás tárgya

1.1. A www.cleanboszik.hu üzemeltetője, B&A Clean Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a jelen dokumentumban (ÁSZF) foglaltak szerint vállalja az Interneten, a www.cleanboszik.hu, címen elérhető oldalán, internetes áruházán keresztül történő szolgáltatás működtetését, üzemeltetését, a szolgáltatás megrendelésétől a megrendelt áruk kiszállításáig.

1.2. A cleanboszik.hu oldalon üzemeltetett internetes áruházában árucikkek megvásárlására van lehetőség. Az oldalon található, és a Megrendelő által megvásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Szolgáltató nem vállal, azokat minden esetben a termékek gyártói biztosítják. Szolgáltató rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat. A tisztítószerekről Biztonsági adatlapot letölthető formában biztosítunk.

1.3. Az oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

1.4. A cleanboszik.hu oldal üzemeltetőjének, a B&A Clean Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:

Székhely: 6763 Szatymaz, Barackvirág u. 52.

Cégjegyzék szám: 06-09-025553

Bankszámlaszám: 184000-10000515-10338665

Adószám: 27080988-2-06

E-mail: cleanboszik@gmail.com

Telefon: 0670/318-8711, 0620/460-8813

(H-P.: 8.00-16.00 óráig,)

 1. A szerződés létrejötte

2.1. Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés leadásával és írásbeli visszaigazolásával jön létre. A megrendelés csak és kizárólag a cleanboszik.hu oldalon keresztül adható le, on-line módon. A megrendelésnek nem feltétele az előzetes regisztráció.

2.2. A szerződés minden esetben csak és kizárólag a cleanboszik.hu oldalon keresztül jön létre:

2.2.1. Az ajánlatkérésnek, valósághűnek és a tényeknek megfelelőnek kell lennie, az adatok tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A nem a valóságnak megfelelően kitöltött űrlapokból, a hamis, hibás vagy elégtelen regisztrációból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

2.2.2. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató és Megrendelő esetleges technikai problémáikból eredő hibákért felelősség a Szolgáltatót nem terheli.

2.2.3. A megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Szolgáltató biztosítja, hogy az oldalon a mindenkori ÁSZF,  és az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.

2.2.6. Megrendelés esetén a Megrendelőnek meg kell adnia a számlázási adatait, mely adatok valódiságáért a felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli. Szolgáltató a megadott adatok alapján állítja ki a megrendelés után a számlát. A számlakiállítás az adójogszabályok és az adóhatóság által támasztott jogi követelményeknek minden esetben megfelel.

2.3. Szolgáltató kijelenti és egyben vállalja, hogy a regisztráció és a megrendelés során megadott adatok a törvényi adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerülnek rögzítésre, felhasználásra és tárolásra egészen a regisztrációtól kezdve a megrendelt áruk kiszállításáig. A kiszállítás esetében bevont szállító cégek adatkezeléséért felelősséget, szintén a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszállító cég vállal. Szolgáltató csak és kizárólag olyan szállító cégekkel működik közre, akik a hatályos magyar törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelnek.

2.4. Szolgáltató kijelenti, hogy a megrendelés leadásáról legkésőbb 24 órán belül automatikus visszaigazolást küld Megrendelő e-mail címére, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerül. Az elektronikus levelet fogadó Szolgáltató esetleges technikai problémáiból eredő hibákért felelősséget ez esetben sem vállal.

2.5. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt termékek rendelkezésre álljanak és a Megrendelőt a teljes rendelési mennyiséggel kiszolgálja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató törekvése ellenére előfordulhat, hogy a raktárkészletben hiány alakul ki és ezért néhány megrendelt termék nem áll kellő mennyiségben rendelkezésre. Ilyen esetekben Szolgáltató az alábbiak szerint jár el:

2.5.1. Amennyiben az adott megrendelést alkotó termékek összesített darabszámát tekintve a termékek mindegyike nem áll rendelkezésre, Szolgáltató telefonon felveszi a kapcsolatot Megrendelővel és tájékoztatja a termékhiány mértékéről és ezzel egyidejűleg egyeztet vele, hogy kéri-e a csökkentett mennyiségben történő teljesítést, vagy nem. Amennyiben igen, úgy a Szolgáltató a csökkentet mennyiséget igazolja vissza, amennyiben Megrendelő nem kéri a csökkentett mennyiségű teljesítést, a megrendelés érvényét veszti és a Felek mentesülnek kötelezettségeik alól.

 1. Díjazás/számlázás

3.1. Szolgáltató garantálja, hogy az oldalon közzétett bruttó árak (a mindenkori ÁFA-t tartalmazó árak) az egyes megrendelések tekintetében irányadóak, így a Megrendelő a honlapon elérhető és feltüntetett árak kifizetésére köteles, mely árak a rendeléskor leadott árakat jelentik. A megrendelést visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerülnek ezen árak. Az ár változtatás jogát Szolgáltató fenntartja, azonban ez a fentieknek megfelelően nem érinti a már leadott megrendeléseket.

3.2.A megrendelt áruk ellenértékét Megrendelő az alábbi módozatokon fizetheti meg:

3.2.1. A megrendelt áruk ellenértékének megfizetése előre történő banki utalással történik Szolgáltató bankszámlájára az előzetesen elektronikus úton (e-mail) megküldött számla alapján. Az eredeti számlát Megrendelő a csomagban találja.

3.2.4. A megrendelt áruk megfizetése készpénzben történik utánvéttel, a kiszállítást végző futár részére, a megrendelt áruk és a számla átadásával egyidejűleg. A megrendelt áruk átadásának feltétele, hogy Megrendelő azok ellenértékét megfizesse.

3.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő 2, vagy annál több alkalommal nem veszi át az általa leadott és a Szolgáltató által megfelelően teljesített és kiszállított megrendelést, abban az esetben az adott Megrendelő későbbi megrendeléseit Szolgáltató kizárólag banki átutalásos előre fizetés után teljesíti.

 

3.4. A kiszállítás díjazása

A kiszállítást szolgáltató szállítási partnere végzi. Szolgáltató jogosult Megrendelő felé a kiszállításért külön díjat felszámítani. A szállítási díj a termék adatlapjánál került feltüntetésre.

 1. A szerződés érvényessége, hatálya és megszűnése

4.1. Megrendelő és a Szolgáltató között a jogviszony határozott időre jön létre, amely a konkrét megrendelés leadásától, a megrendelésben leadott áruk kiszállításáig, azok átvételéig tart. A felek között létrejött jogviszony a teljesedésbe menetellel megszűnik, ez azonban nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendeletben rögzített elállási jogával éljen, a rendeletben meghatározott módon és feltételek betartásával.

4.2. Megrendelő legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában foglalt kiszállítási napot megelőző munkanapon reggel 10 óráig jogosult a megrendeléstől elállni. Megrendelő a lemondást e-mailben köteles elküldeni a cleanboszik@gmail.com e-mail címre, a megrendelés azonosítóénak megadásával (megrendelő neve, megrendelés száma, szállítási cím). A jelen pontnak megfelelő lemondás esetén Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Szolgáltató a megrendelés lemondásának elfogadásáról visszaigazoló e-mailt küld Megrendelő részére.

4.3. A Szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ha és amennyiben tudomására jut, hogy a Megrendelő az adatközlési kötelezettségét vétkesen megszegte, illetve Szolgáltatót megtévesztette. Ez esetben a vétkes megszegésből, illetve megtévesztésből eredő kárát érvényesítheti Szolgáltató Megrendelővel szemben. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor megszüntetni. Ilyen esetben a már kifizetett megrendeléseket azonban teljesíteni köteles.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést bármely más okból teljesíteni nem tudja, arról a Megrendelőt e-mail-ben, vagy telefonon értesíti. Szolgáltató kijelenti, hogy ez esetben őt kárfelelősség nem terheli, ezt Megrendelő elfogadja és visszavonhatatlanul tudomásul veszi.

 1. Panaszkezelés és elállás

Panaszkezelés: Amennyiben a megrendelt termék sérülten érkezik meg a megrendelőhöz, vagy a Megrendelő hibás/más terméket kap, mint amit a megrendelés tartalmazott, úgy Szolgáltató a Megrendelőnek a hibás termék eredeti csomagolásban történő visszajuttatása esetén a megfelelő/hibátlan terméket saját költségén elküldi vagy Megrendelő választásától függően a vételárat Megrendelőnek megtéríti.

Elállás: Az elállásra a Megrendelőnek a 45/2014 (II.26.) Korm.rendeletben rögzített rendelkezések vonatkoznak, az elállásra vonatkozó nyilatkozat minta jelen ÁSZF végén található. Megrendelő az elállásra a termék átvételétől számított 14 napig jogosult a nyilatkozat minta vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat Szolgáltatónak történő megküldésével. Elállás esetén a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik

 

 1. Jótállás és szavatosság

A jótállással és szavatossággal kapcsolatos tájékoztató jelen ÁSZF végén található. A B&A Clean Kft. által forgalmazott termékek lejárati ideje 2 év, ez alól kivételt képeznek a klórbázisú termékek, melyek 1 éves lejárati idővel rendelkeznek.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1. Amennyiben a felek között létrejött szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, felek azt elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvitájukra a Szolgáltatót üzemeltető társaság székhelye szerinti Bíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Szolgáltatót üzemeltető társaság székhelye szerint illetékes alábbi békéltető testület:. Csongrád Megyei Békéltető Testület (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu).

7.2. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony nyelve: magyar.

7.3. A szolgáltatási tevékenységre nem áll rendelkezésre magatartási kódex.

7.4. A Szolgáltató és a Megrendelők között létrejött jogviszony tekintetében a polgári jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos joganyagok, jogszabályok, de különösen a 2013. Évi. V. törvény, a polgári törvénykönyvről (2014. március 15. napja előtti szerződéseknél a korábbi Ptk, az 1954. évi IV.,törvény), valamint a 45/2014. (II.26 .) Korm. Rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól irányadó.

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOGRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 • Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: B&A Clean Kft. (Székhely: 6763 Szatymaz, Barackvirág u. 52. Adószám: 27080988-2-06, E-mail: cleanboszik@gmail.com, Telefon: 0670/318-8711, 0620/460-8813)
 • Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 • Az elállás/felmondás joghatásai
 • Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

 • (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 • Címzett:B&A Clean Kft. 6763 Szatymaz, Barackvirág u. 52.
 • Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: itt a terméket jelölje meg
 • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: jelölje be a megfelelőt
 • A fogyasztó(k) neve:
 • A fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 • Kelt

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 • Kellékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Ön a B&A Clean Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
 • Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 • Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a B&A Clean Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Termékszavatosság
 • Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • [Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

 • Jótállás
 • Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
 • Hibás teljesítés esetén a B&A Clean Kft. jótállásra köteles.
 • Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 2 éven belül illetik meg a jótállásra vonatkozó jogosultságok.
 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
 • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.